Adatkezelési tájékoztató – GDPR

Füredi Krisztián szexuálpszichológus, pszichológus, párterapeuta. Fénykép.

Füredi Krisztián szexuálpszichológus, párterapeuta, pszichológus

Adatkezelési tájékoztató – GDPR

Az adatkezelő neve és elérhetőségei:

Az adatkezelő neve: Füredi Krisztián

Az adatkezelő elérhetősége:
E-mail: furedi@furedi.hu

Az adatkezelés célja és jogalapja:

Az adatkezelés célja az egyéni pszichológiai tanácsadás nyújtása és azzal kapcsolatos tevékenységek végzése. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez az adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

Az adatok körének meghatározása:

Az adatok köre az érintett által rendelkezésre bocsátottak: név, e-mail cím, telefonszám, valamint az egyéni pszichológiai tanácsadás folyamatához szükséges adatok.. Ezen adatokon kívül további adatok kezelése nem szükséges a tevékenységhez.

Az adatok tárolási időtartama:

Az adatokat az adatkezelő az érintett által adott hozzájárulás alapján, az adatkezelő által vezetett nyilvántartásokban legfeljebb 5 évig tárolja.

Az adatok továbbítása és címzettjei:

Az adatokat nem továbbítjuk harmadik személynek, azok kizárólag az adatkezelő által használt rendszerekben kerülnek tárolásra.

Az adatvédelmi jogok:

Az érintettnek joga van az adatokhoz való hozzáféréshez, azok helyesbítéséhez, törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához vagy tiltásához. Az érintettnek jogában áll panaszt tenni az adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban. A panaszokat az adatkezelő által megadott elérhetőségen lehet jelezni, amelynek kezelése az adatvédelmi szabályzatban részletesen szabályozva van. Az adatkezelő a kérelmeknek és panaszoknak a jogszabályban meghatározott határidők betartásával tesz eleget.

Az adatvédelmi intézkedések:

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról és védelméről. Az adatokat megfelelő szintű technikai és szervezési intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, módosítás, terjesztés vagy más jogellenes tevékenység ellen.

Az adatkezelési nyilvántartás:

Az adatkezelő vezet adatkezelési nyilvántartást az általa végzett adatkezelési tevékenységekről, valamint az adatvédelmi tájékoztató tartalmát és aktualizálását is rögzíti az adatkezelési nyilvántartásban.

Bízunk benne, hogy az elkészített adatkezelési tájékoztató megfelelően és részletesen tájékoztatja Önt az adatvédelmi előírásokról és segítséget nyújt Önnek az adatkezelési gyakorlatunk átláthatóságában. Ha bármilyen további kérdése vagy aggálya van az adatvédelemmel kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk bátran.